skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Žiaci 4.ročníka na exkurzii v Radoli a v Kysuckom Novom Meste

V utorok 12.3.2019 boli žiaci 4.ročníka na exkurzii v Radoli a v Kysuckom Novom Meste. V Radoli žiaci spoznali jeden z najstarších historických objektov na Kysuciach, predstavujúci renesančný typ zemianskeho sídla. Oboznámili sa s výrobou modrotlače , spoznali život mešťanov na Kysuciach.                                           

Stála expozícia im priblížila časy  Veľkomoravskej ríše, misiu solúnskych bratovsv. Cyrila a Metoda.

 

Potom navštívili aj Kysuckú hvezdáreň. Prehliadka bola  spojená aj s prednáškou , žiaci si upevnili už osvojené poznatky o vesmíre, získali nové poznatky o vesmírnych úkazoch a javoch z oblasti astronómie a kozmonautiky. Po prednáške o Slnečnej sústave mohli v kopule hvezdárne pozorovať škvrny na Slnku.

Mgr. A. Kullová

Mgr. E. Behúňová