Predškoláci v ZŠ

Dňa  01.03.2018 v rámci spolupráce našu školu navštívili predškoláci spolu s pani učiteľkami   z materskej školy. Predškoláci  strávili pekné chvíle u svojich  bývalých kamarátoch, z ktorých sú dnes už veľmi šikovní prváci.   Strávili sme spolu pekné dve vyučovacie hodiny, ktoré boli plné didaktických hier.

 

Do hier boli rovnako zapojení naši žiaci aj predškoláci. Navzájom si ukázali čo už vedia, čo ich zaujíma, a to napríklad básničky, hravé počítanie, vzájomné skúšanie, prácu na interaktívnej tabuli….Našim predškolákom sa veľmi páčilo byť v škole, sedieť za školskou lavicou, písať na tabuľu a  pod. Na záver si detičky medzi sebou vymenili malé darčeky, ktoré si pripravili, či už naši prváčikovia ale aj predškoláci. Ďakujeme za pekné chvíle a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, a to napríklad čítame predškolákom.

Mgr.J.Šromovská,Mgr.S.Balajková