skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Vyhodnotenie tretieho zberu hliníka 2018

Alino ostáva  v 4.A

V treťom zbere boli najúspešnejší opäť žiaci 4.A triedy. Blahoželáme! Nazbierali 33kg hliníka. Celkovo naša škola zozbierala v tomto zbere 199 kg.  Sme radi, že sa zapojili všetky triedy. V zbere ďalej pokračujeme. Na stránke www.prealina.sk  v školskej lige si môžete pozrieť poradie jednotlivých škôl. Bojujeme o čo najlepšie umiestnenie! Oslovte aj svojich príbuzných a susedov, aby nám pomohli. Dúfame, že sa do ďalšieho zberu zapojí zase o niečo viac žiakov. Počet kilogramov, ktoré trieda nazbiera sa delí počtom  žiakov v triede , takže je potrebné, aby sa zapojil skutočne každý.

 

Viete, čo sme tretím zberom hliníka urobili pre prírodu?  

         ©        nebolo potrebné vyťažiť 1592 kg hliníkovej rudy bauxitu,

         ©        ušetrili sme 2786 kWh elektrickej energie,

         ©        nepoužilo sa 796 kg chemikálii potrebných na výrobu hliníka,

         ©        nedostalo sa do ovzdušia 2985 kg oxidu uhličitého a 

         ©        nezaťažili sme Zem odpadom- červeným kalom v množstve 398kg.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú prírode!

 

 

Trieda

Umiestnenie

 

1.A

2.miesto

1.B

4.

2.A

7.

2.B

11.

3.A

3.miesto

3.B

5.

4.A

1.miesto

4.B

8.

5.A

18.

5.B

15.

6.A

12.

6.B

6.

7.A

9.

7.B

13.

8.A

10.

8.B

17.

9.A

14.

9.B

16.

 

 

 

 

Mgr.M.Kullová