skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Valentínsky ples 2018

 

Dňa 3. 2. 2018 sa v KD vo Svrčinovci uskutočnil ďalší ročník tradičného Valentínskeho plesu. Usporiadatelia by radi touto cestou poďakovali všetkým, ktorí svojou pomocou pomohli pri vytvorení tejto úspešnej akcie. Ďakujú najmä tým, ktorí do tomboly prispeli vecnými a peňažnými darmi, pani starostke obce Svrčinovec za zapožičanie automobilu, hudobnej skupine SPLYT-BAND za vytvorenie príjemnej atmosféry a Janke Dejovej za krásnu výzdobu sály. Vďaka patrí i všetkým hosťom a zúčastneným.

kolektív zo školskej jedálne ZŠ vo Svrčinovci