Vyhodnotenie školskej súťaže o „Najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu“.

   V mesiaci decembri 2017 bola na našej škole vyhlásená súťaž o „Najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu.“ Deti spoločne so svojimi triednymi učiteľmi mali v adventnom období  neľahkú úlohu, aby využili svoju kreativitu a nápady, aby sa práve ich trieda páčila hodnotiacej porote a umiestnila sa na poprednom mieste.

     Musíme pochváliť všetkých žiakov, ktorí pomohli pri výzdobe svojej triedy.

Členovia komisie rozhodli o tomto poradí:

 

I. stupeň                                              II. stupeň

 

1. miesto     4. B                                 1. miesto    8. B

2. miesto     2. A a 3. A                      2. miesto    6. B

                                                            3. miesto     9. A

 

Spracovala: Mgr. Dana Moravcová