skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Vianočná Viedeň

Veľmi pekným zvykom na našej škole je aj exkurzia do Viedne. Aj v tomto školskom roku 14.12.2017 sa 48 žiakov  našej školy pod vedením pani riaditeľky Pištekovej a pani učiteliek Fiedor, Strýčkovej, Sýkorovej a pána učiteľa Ligača vybralo na potulky Viedňou, ktorá nás privítala vo svojom nádhernom vianočnom šate. Najskôr sme navštívili Prírodovedné múzeum, ktoré sídli v nádhernej historickej budove na Námestí Márie Terézie priamo oproti jeho architektonickej dvojičke – Umelecko-historickému múzeu. Toto múzeum patrí k najväčším prírodovedným múzeám na svete. Žiaci preto mali naozaj čo robiť, aby si prezreli všetky vystavené exponáty. V priebehu exkurzie mali žiaci možnosť si vyskúšať i svoje jazykové schopnosti z nemeckého či anglického jazyka objednaním si jedla, nápojov alebo zakúpením darčeka pre svoju rodinu.  Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka historickej časti Viedne spolu s odborným výkladom našej pani riaditeľky. Odtiaľ sme sa presunuli až k radnici, kde sa každoročne konajú Vianočné trhy. Neobišli sme ani Štefánsky dom.

Mgr. Monika Fiedor