skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznamovacia povinnosť - samotestovanie

Žiadame rodičov žiakov, ktorí si prevzali antigénové samotesty, že na základe pokynov MŠVVaŠ SR majú povinnosť  nahlasovať škole výsledky samotestovania po každom uskutočnenom teste.

Výsledok samotestovania je nutné nahlásiť prostredníctvom Edupage v časti ŽIADOSŤ/VYHLÁSENIE pod názvom Domáci AG test - výsledok .

 

Ďakujem za spoluprácu.