skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

 Milí rodičia a žiaci, 

v termíne od 07. septembra do 30. októbra 2021 bude prebiehať

Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

     Mobily môžete odovzdať pani učiteľke Moravcovej do 2. B triedy. Žiaka zaeviduje aj s počtom odovzdaných mobilov. Mobily odovzdávajte bez batérie, pokiaľ je to možné. Batériu je potrebné vhodiť do zberného boxu na použité batérie, ktorý je umiestnený na prízemí školy. Najlepší jednotlivci získajú vecné ceny.

Najúspešnejšia škola v zbere mobilov na počet žiakov získa:

1. – 5. cena – 1000 eur na realizáciu užitočného zeleného nápadu v škole alebo obci

  • V kategórii MŠ a 1.st. ZŠ

6. – 8. cena – Environmentálne divadielko od Show DeTom

 (termín divadielka bude dohodnutý s každou školou individuálne)

  • · V kategórií 2.st. ZŠ a SŠ

6. – 8. cena – 30 x lístky do siete kín Cinemax

Okrem toho škola, ktorá bude viesť evidenciu žiakov, súťaží aj o tieto ceny:

✓ Najúspešnejší jednotlivec (žiak, študent) – v tomto prípade musí koordinátor robiť evidenciu žiakov, odmenených bude 50 žiakov, ktorí odovzdajú najväčší počet mobilov (neplatí pravidlo len jedného víťaza len z jednej školy, t.j., z jednej školy môžu byť ocenení aj viacerí žiaci, ak dosiahnu v počte odovzdaných mobilov najlepšie výsledky). Odmena pre najlepších jednotlivcov bude novučký tablet.

 

     V rámci žrebovania odmien pre žiakov sa znásobuje počet účasti žrebovania podľa prineseného počtu MT, (t.j., koľko MT donesie žiak, toľkokrát je zaradený do žrebovania).

Zo žrebovania sú vylúčení žiaci, ktorí donesú najviac MT a budú odmenení v rámci zberu MT.

 

Teraz len hurá do zberu mobilov!

 

Spracovala: Mgr. Dana Moravcová