skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

POSTUPY PRE PRVÁČIKOV V PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ – 02.09. 2021

 Ako postupovať v prvý deň?

 

      {  Prísť do vonkajších priestorov školy(zadný dvor – vchod pri telocvični) o 8:30 hod., v prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční v jednotlivých triedach, pre prváčikov v 1.A  triede / prízemie ZŠ pri vchode do jedálne/.

      {  Po slávnostnom otvorení školského roka a vzhľadom na opatrenia  a odporúčania vyplývajúce zo situácie s Covid 19 s prváčikom do triedy povoľujeme vstup  len jedného rodiča, ktorý odovzdá tlačivo: 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka/za rodiča / tu 

triednej pani učiteľke.                                   

      {  Počas celého pobytu vo vnútorných priestoroch sú povinní všetci mať nasadené rúško!

      {  Prosíme všetkých o trpezlivosť a dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických pravidiel (rúška, odstupy). Ďakujeme.