skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznam pre verejnosť-telocvičňa:


Príkaz riaditeľky školy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci v priestoroch Základnej školy, Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec

Týmto prikazujem zákaz pohybu všetkých osôb v priestoroch telocvične v
Základnej škole, Svrčinovec 336, 023 12. Školskú telocvičňu vylučujem z
prevádzky z technických príčin do odvolania.
Nariadenie zákazu vstupu, pohybu a prevádzky uvedených priestorov je
vydané v zmysle §6 písm. l) zákona 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

Mgr. Miroslava Pišteková
riaditeľka školy