skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Vyhodnotenie druhého zberu hliníka v školskom roku 2018/2019

Vyhodnotenie druhého zberu hliníka v školskom roku 2018/2019

Trieda

Umiestnenie

Množstvo na žiaka

1.A

8.

0,68

2.A

1.

8,54

2.B

6.

0,86

3.A

12.

0,28

3.B

7.

0,84

4.A

5.

0,95

4.B

4.

1,23

5.A

2.

2,36

5.B

13.

0,19

6.A

11.

0,34

6.B

17.

0,01

7.A

16.

0,02

7.B

3.

1,34

8.A

14.

0,05

8.B

9.

0,64

9.A

10.

0,39

9.B

15.

0,04

Alino ostáva v 2.A

Aj v druhom zbere boli najúspešnejší žiaci 2.A triedy. Nazbierali 111 kg hliníka. Celkovo naša škola zozbierala v tomto zbere 274 kg.  Do zberu sa zapojilo 80 žiakov.  V zbere ďalej pokračujeme. Na stránke www.prealina.sk  v školskej lige si môžete pozrieť poradie jednotlivých škôl. Bojujeme o čo najlepšie umiestnenie! Oslovte aj svojich príbuzných a susedov, aby nám pomohli. Dúfame, že sa do ďalšieho zberu zapoja viacerí žiaci. Počet kilogramov, ktoré trieda nazbiera sa delí počtom žiakov v triede, takže je potrebné, aby sa zapojil skutočne každý.

Viete, čo sme druhým zberom hliníka urobili pre prírodu?

 

  •  nebolo potrebné vyťažiť 2192 kg hliníkovej rudy bauxitu,
  •  ušetrili sme 3836 kWh elektrickej energie,
  •  nepoužilo sa 1096 kg chemikálii potrebných na výrobu hliníka,
  •  nedostalo sa do ovzdušia 4110 kg oxidu uhličitého
  •  nezaťažili sme Zem odpadom- červeným kalom v množstve  548 kg.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú prírode.

 

Mgr.M.Kullová