skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Mesiac čistoty a poriadku v triedach 2018

Mesiac čistoty a poriadku v triedach - vyhodnotenie

    

     Mesiac november 2018 bol zameraný na poriadok a čistotu v triedach. Celý mesiac určení žiaci  kontrolovali čistotu a poriadok po skončení vyučovania. 

     Kontrolná skupina  sledovala odpadky okolo koša, papiere v laviciach a na podlahe, zle uložené lavice, nedostatočne zotretú tabuľu, či je v triede škatuľa na papier a poriadok okolo odpadového koša. Je na mieste, aby sme deti zo všetkých tried pochválili, že si zabezpečili na odpadový papier  škatuľu.

10 bol plný počet bodov za každú monitorovanú položku.

    Víťazom  gratulujeme a veríme, že poriadok si žiaci budú udržiavať i vtedy, keď kontola prebiehať nebude.

 

     Výsledky v tabuľke sú dôkazom toho, že žiaci na prvom stupni si poriadok v triedach udržujú pravidelne, starší žiaci by si mali zobrať z ich prístupu k poriadku a čistote príklad. Podľa získaných bodov v jednotlivých kontrolovaných položkách je zreteľné, ako si deti zanechávajú svoje pracovné miesto  v poriadku po skončení vyučovania.

Trieda  

Odpadky okolo koša

Papiere v triede

Uložené lavice

Zotretá tabuľa

Škatuľa na papier

Body spolu

Poradie

1. A

  80

  80

   79

  80

  80

399

   2.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A

  80

  80

  80

  80

  80

400

   1.

2. B

  80

  80

  79

  80

  80

399

   2.

3. A

  79

  79

  80

  80

  80

398

   3.

3. B

  78

  79

  78

  80

  80

395

   5.

4. A

  78

  80

  78

  80

  80

396

   4.

4. B

  78

  77

  79

  80

  80

394

   6.

5. A

  78

  79

  76

  74

  80

387

   3.

5. B

  79

  79

  78

  80

  80

396

   2.

6. A

  77

  76

  75

  78

  80

386

   4.

6. B

  74

  74

  77

  73

  80

378

   6.

7. A

  80

  78

  78

  80

  80

396

   2.

7. B

  80

  80

  80

  80

  80

400

   1.

8. A

  64

  61

  68

  68

  80

341

   7.

8. B

  52

  59

  53

  60

  80

304

   8.

9. A

  66

  68

  68

  66

  70

338 (1 deň nehodnotená)

   5.

9. B

  56

  46

  55

  67

  80

304

   8.

 

 Spracovala: Mgr. Dana Moravcová