skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Stretnutie žiakov 9. ročníka pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky

Pri príležitosti 100.výročia vzniku Československej republiky som oslovila   bývalého učiteľa našej školy Milana Pecku, aby nám pomohol získať kontakt na jednu zo škôl v Českom Tešíne. Slovo dalo slovo a dohodli sme sa na spoločnom stretnutí žiakov 9.ročníka.Stretnutie sa uskutočnilo 28.11.2018 v kultúrnom dome vo Svrčinovci. Zavítalo k nám 30 žiakov a dve pani učiteľky. Stretnutie sa nieslo v duchu očakávania, ale aj napätia ako to všetko dopadne. Žiaci oboch krajín  si pripravili prezentácie o svojej vlasti. Po prezentácii si žiaci zasúťažili vo vedomostnom kvíze, zahrali futbal a vybíjanú. Podarila sa aj krátka diskotéka. Potešilo nás, že medzi žiakmi nebola takmer žiadna  jazyková bariéra. Cieľom nášho stretnutia bolo spoznať sa navzájom, uvedomiť si, že s českým národom tvoríme spoločnú minulosť, spája nás príbuznosť jazyka, či kultúra. Akcia bola myslím úspešná a ňou sme históriu neuzavreli, ale naopak otvorili. Dostali sme pozvanie navštíviť našich partnerov na jar budúceho roka. Chcem sa poďakovať tým, ktorí pomohli priebehu akcie. Vďaka patrí mojim kolegom ,  kuchárkam, šikovným žiakom 9. ročníka ,OÚ, rodičom, ktorí prispeli chutnými koláčmi. Tiež ďakujem starostke za účasť na akcii a zabezpečenie obeda pre hostí.                                     

                                                                                                                                       Mgr. Monika Strýčková