skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Ponuka krúžkov v šk. roku 2020/2021

 

Vážení rodičia!

               V tomto školskom roku prevzali žiaci ZŠ Svrčinovec od riaditeľky školy vzdelávací poukaz, ktorý slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy.

                     Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití môžete získať na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.minedu.sk.

 

Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov v našej škole,  bude   vítanou formou naplnenia ich voľného času.

 

V tomto školskom roku môžete Vaše dieťa do 25.09. prihlásiť na niektorý z nasledujúcich krúžkov :

 

 

P.Č.

NÁZOV

VYUČUJÚCI

1.

FLORBAL-DIEVČATÁ

 

ING.ŠPLHÁKOVÁ

2.

ZUMBA-TANEČNÝ

 

ING.ŠPLHÁKOVÁ

3.

BADMINTON

 

MGR. STRÝČKOVÁ

4.

FLORBAL-CHLAPCI STARŠÍ

MGR.LIGAČ

5.

FLORBAL-CHLAPCI MLADŠÍ

MGR.LIGAČ

6.

FLORBAL-CHLAPCI STARS

MGR.LIGAČ

7.

VARENIE A TVORIVÉ PRÁCE

ING. ANTONÍNOVÁ

8.

STRELECKÝ

 

MAJCHRÁK J.

9.

HASIČSKÝ

 

TOMAŠČIN

10.

FOLKLÓRNY

 

MGR. PIŠTEKOVÁ M.

11.

ŠPORTOVO-POHYBOVÝ

MGR. KULLOVÁ  A.

12.

ŠIKOVNÍČEK

 

MGR. BEHÚŇOVÁ