skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Zoznam krúžkov na školský rok 2021/2022

Názov krúžku

Meno vyučujúceho

Krúžok určený pre triedy:

Varenie a pečenie

Ing. Antonínová Milada

6. – 7. ročník

Dievčatá

Šikovníček

Mgr. Emília Behúňová

2. – 4. ročník

Pohybovo - športový

Mgr. Kullová Anna

3. – 4. ročník

Florbal – mladší žiaci

Mgr. Ligač Ján

1. - 4. ročník

Florbal – starší žiaci

Mgr. Ligač Ján

5. – 9. ročník

Florbal - dievčatá

Ing. Šplháková Renáta

od 4. ročníka

Tanečno–pohybový - dievčatá

Ing. Šplháková Renáta

od 2. ročníka

Mažoretky (ZUŠ)

Mgr. Strýčková Monika

od 1. ročníka

 

 

Bedminton

Mgr. Strýčková Monika

7. – 9.  ročník

Hasičský krúžok

Tomaščin Anton

1. – 9. ročník

Strojopis- všetkými desiatimi prstami na stroji

Mgr. Moravcová Danka

3. – 9.  ročník

 

!Krúžok môže navštevovať minimálne 10 detí!