skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Úvodná stránka

Možnosť testovania žiakov kloktacími testami na začiatku školského roka

Milí rodičia,

za účelom nástupu žiakov do škôl v novom školskom roku 2021/22 je potrebné vyjadriť svoj záujem o vykonanie kloktacieho testu Vášho dieťaťa, ktoré je žiakom našej školy. Testovanie sa uskutoční v prvý septembrový týždeň.

Tak, ako v minulom školskom roku, bude testovanie a vyhodnotenie biologickej vzorky prostredníctvom odberového systému in vitro na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním na odber biologického materiálu za účelom detekcie SARS-CoV-2 prostredníctvom vyšetrenia technikou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR test), a to s cieľom zabezpečenia diagnostiky infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2 prostredníctvom techniky polymerázovej reťazovej reakcie (RT - PCR) zo vzoriek vypláchnutého biologického materiálu z ústnej dutiny.

Odber biologického materiálu sa uskutoční v domácom prostredí žiaka.

V prípade záujmu o PCR test je zákonný zástupca dieťaťa povinný vyjadriť súhlas pre sprístupnenie osobných údajov žiaka  spoločnosti poskytujúcej služby testovania a diagnostiky (firma KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.oza účelom doručenia výsledku.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udelí zákonný zástupca žiaka výlučne na obdobie splnenia účelu alebo do odvolania súhlasu.

 

Svoj záujem o objednanie kloktacieho testu pre Vaše dieťa

je potrebné vyjadriť prostredníctvom EDU PAGE v termíne

od utorka 24.8. (od 10:00 hod.) do štvrtka 26.8.2021 do 8:00 hod.