Úvodná stránka

Výučbové aktivity v rámci EAP školy

     Členovia Kolégia Zelenej školy pripravili prezentácie v rámci výučbových aktivít pre žiakov našej školy.

     Žiaci 1.- 4. ročníka sa zúčastnili prezentácie o životnom prostredí, o poznávaní zberných nádob na triedený odpad a spoznávali odpad, ktorý do nich patrí a nepatrí. Žiačky D. Baránková a K. Mikulová hravou a humornou formou oboznámili deti I. stupňa o potrebe triedenia odpadu a jeho recyklácii.  Žiakov druhého stupňa si zobrali „na starosť“ žiačky Z. Gschillová ,L. Kotyrová a A. Svancárová. Medzi žiakmi vládla veselá nálada. Pobavili sa aj učitelia.

 

Mgr. Moravcová