Úvodná stránka

Triedenie odpadu v areáli našej školy

Prioritnú oblasť sme zobrali vážne a v prvom rade sme pripomenuli formou letáku žiakom, aké nádoby na triedenie odpadu sa nachádzajú v areáli našej školy.  Na každom poschodí je stojan s vrecom na plasty, papier a na biologický odpad.

Na prízemí školy pri vstupe do telocvične je umiestnená červená nádoba na drobný elektroodpad (v rámci projektu Recyklohry) a vo vestibule školy je deťmi vytvorená nádoba na zber batérií.

     Žiaci si do svojich tried zabezpečili i krabice z kartónu na odkladanie použitého papiera.

 

Spracovala: Mgr. D. Moravcová