skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Úvodná stránka

Priebežné hodnotenie čistoty a poriadku tried

Zatiaľ sme bodovali 3 krát. Chválime triedy, ktoré zodpovedne pristupujú k svojim povinnostiam a vyzývame tie, ktoré zaostávajú, aby sa viac snažili!

 

Trieda

Počet bodov

1.A

29

1.B

29

2.A

30

2.B

27

3.A

24

3.B

27

4.A

22

4.B

18

5.A

21

5.B

28

6.A

30

6.B

27

7.A

29

7.B

21

8.A

29

8.B

19

9.A

27

9.B

21

 

Kolégium Zelenej školy